E-mail: KimPutra.94@gmail.com

KHILAFAH: Nadi Ummah Yang Terhenti


KHILAFAH ISLAMIYYAH merangkumi empat fasa pemerintahan, iaitu:
1) Khulafa' Ar-Rasyidin
2) Khilafah Umayyah Damsyik
3) Khilafah Abbassiyyah (Baghdad dan Kaherah)
4) Khilafah Turki UthmaniyyahKHULAFA' AR-RASYIDIN 
1) Saiyidina Abu Bakar As-Siddiq R.A Bin Abi Quhafah Uthman (632-634)
2) Saiyidina Umar Al-Farouq R.A Bin Al-Khattab (634-644)
3) Saiyidina Uthman Zunnurain R.A Bin Affan (644-656)
4) Saiyidina Ali Abu Turab R.A Bin Abi Thalib (656-661)


KHILAFAH UMAYYAH 
]Khilafah Umayyah Damsyik telah berlangsung dari tahun 661M sehinggalah tahun 750M. Nama Umayyah diambil dari nama Umaiyah Bin Abdul Syams.

Khalifah Umayyah Damsyik:
1) Muawiyah Bin Abi Suffyan Bin Umayyah Bin Abdul Syams (661-681)
2) Yazid Bin Muawiyah (681-683)
3) Muawiyah Bin Yazid Bin Muawiyah (683-684)
4) Marwan Bin Al-Hakam Bin Abu Al-'As Bin Umayyah Bin Abdul Syams (684-685)
5) Abdul Malik Bin Marwan (685-705)
6) Al-Walid Bin Abdul Malik (705-715)
7) Sulaiman Bin Abdul Malik (715-717)
8) Umar Bin Abdul Aziz Bin Marwan (717-720)
9) Yazid Bin Abdul Malik (720-724)
10) Hisyam Bin Abdul Malik (724-743)
11) Al-Walid Bin Yazid Bin Abdul Malik (743-744)
12) Yazid Bin Al-Walid Bin Abdul Malik (744)
13) Ibrahim Bin Al-Walid Bin Abdul Malik (744-745)
14) Marwan Bin Muhammad Bin Marwan Bin Al-Hakam (745-750)

Selepas kejatuhan Khilafah Umayyah di Damsyik, anggota Bani Umayyah (Umawiyyun) diketuai oleh Abdul Rahman telah melarikan diri ke Sepanyol yang pernah berada dibawah naungan Khilafah Umayyah. Berikutan itu, Sepanyol memisahkan diri dari pemerintahan Abbassiah di Baghdad dan mendirikan Kekhalifahan Cordoba. Pemerintah Umayyah Cordoba menggunakan gelaran Amir (Emir).

Istana Alhambra

Amir Umayyah Cordoba:
1) Abd Ar-Rahman I Ad-Dakhil (756-788)
2) Hisham I (788-796)
3) Al-Hakam I (796-822)
4) Abd Ar-Rahman II (822-852)
5) Muhammad I (852-886)
6) Al-Mundhir (886-888)
7) Abdallah Bin Muhammad (888-912)
8) Abd Ar-Rahman III Bin Muhammad Bin Abdallah Bin Muhammad (912-961)
9) Al-Hakam II (961-976)
10) Hisham II (976-1008) (Menaiki takhta kali kedua: 1010-1012)
11) Muhammad II (1008-1009)
12) Sulaiman (1009-1010) (Menaiki takhta kali kedua: 1012-1017)
13) Abd Ar-Rahman IV (1021-1022)
14) Abd Ar-Rahman V (1022-1023)
15) Muhammad III (1023-1024)
16) Al-Hakam III (1027-1031)
KHILAFAH ABBASIYYAH
Khilafah Abbasiyah Baghdad berlangsung dari tahun 750 sehingga tahun 1258. Nama Abbasiyyah diambil dari nama Saiyidina Abbas Bin Abdul Muttalib R.A iaitu salah seorang bapa saudara Nabi Muhammad S.A.W

Khalifah Abbasiyyah Baghdad:
1) Abu Al-Abbas Al-Saffah (750-754)
2) Abu Ja'afar Abdullah Al-Mansur (754-775)
3) Al-Mahdi (775-785)
4) Al-Hadi (785-786)
5) Harun Ar-Rasyid (786-809)
6) Al-Amin (809-813)
7) Al-Makmun (813-833)
8) Al-Mu'tasim (833-842)
9) Al-Wathiq (842-847)
10) Al-Mutawakkil (847-861)
11) Al-Muntasir (861-862)
12) Al-Musta'in (862-866)
13) Al-Mu'tazz (866-869)
14) Al-Muhtadi (869-870)
15) Al-Mu'tamid (870-892)
16) Al-Mu'tadid (892-902)
17) Al-Mukhtafi (902-908)
18) Al-Muqtadir (908-932)
19) AL-Qahir (932-934)
20) Ar-Radi (934-940)
21) Al-Muttaqi (940-944)
22) Al-Mustakfi (944-946)
23) Al-Muti (946-974)
24) At-Ta'i (974-991)
25) Al-Qadir (991-1031)
26) Al-Qa'im (1031-1075)
27) Al-Muqtadi (1075-1094)
28) Al-Mustazhir (1094-1118)
29) Al-Murstarshid (1118-1135)
30) Ar-Rashid (1135-1136)
31) Al-Muqtafi (1136-1160)
32) Al-Mustanjid (1160-1170)
33) Al-Mustadi (1170-1180)
34) An-Nasir (1180-1225)
35) Az-Zahir (1225-1226)
36) Al-Mustansir I (1226-1242)
37) Al-Musta'sim (1242-1258)

Minaret of Samara Mosque
Dibina ketika pemerintahan Al-Mutawakkil I pada tahun 852M

Selepas serangan tentera Monggol pimpinan Hulagu Khan (cucu Genghis Khan), Baghdad akhirnya jatuh dan ditawan oleh tentera Monggol atas bantuan Umaiyuddin Muhammad Al-Aqami (Menteri Abbasiyah yang merupakan seorang Syiah), Khalifah Al-Musta'sim dibunuh dan mengakhiri Khilafah Abbasiyyah di Baghdad.

Segelintir ahli keluarga Bani Abbasiyyah (Abbasiyun) telah berjaya menyelamatkan diri ke Kaherah, Mesir dan mendirikan Khilafah Abbasiyyah Kaherah melalui Kesultanan Mamluk, Mesir.

Khalifah Abbasiyyah Kaherah:
1) Al-Mustansir II (1261-1262)
2) Al-Hakim I (1262-1302)
3) Al-Mustakfi I (1302-1340)
4) Al-Wathiq I (1340-1341)
5) Al-Hakim II (1341-1352)
6) Al-Mu'tadid I (1352-1362)
7) Al-Mutawakkil I (1362-1383) (Menaiki takhta kali kedua: 1389-1406)
8) Al-Wathiq II (1383-1386)
9) Al-Mu'tasim II (1386-1389)
10) Al-Musta'in (1406-1414)
11) Al-Mu'tadid II (1414-1441)
12) Al-Mustakfi II (1441-1451)
13) Al-Qa'im (1451-1455)
14) Al-Mustanjid (1455-1479)
15) Al-Mutawakkil II (1479-1497)
16) Al-Mustamsik (1497-1508) (Menaiki takhta kali kedua: 1516-1517)
17) Al-Mutawakkil III (1508-1516) (Menaiki takhta kali kedua: 1517)

TURKI UTHMANIYYAH
(Devlet-i Aliye-i Osmaniye/Osmanli Imparatorlugu/Ad-Dawlah Al-Uthmaniyyah)

Nama Uthmaniyyah diambil sempena nama pengasas kerajaan ini iaitu Uthman Bin Ertughrul.

Sultan Turki Uthmaniyyah:
1) Osman Ghazi Bin Ertughrul (1299-1324)
2) Orhan I Bin Osman Ghazi (1324-1361)
3) Murad I Bin Orhan I (1361-1389)
4) Bayezid I Bin Murad I (1389-1402)
- Kerajaan Peralihan (1402-1413)-
5) Mehmed I Bin Bayezid I (1413-1421)
6) Murad II Bin Mehmed I (1413-1444) (Menaiki takhta kali kedua: 1446-3 Februari 1451)
7) Mehmed II Bin Murad II
(1444-1446) (Menaiki takhta kali kedua: 3 Februari 1451-3 Mei 1481) 
[Muhammad Al-Fatih]
Muhammad Al-Fatih

8) Bayezid II Bin Mehmed II (19 Mei 1481-25 April 1512)

Sultan dan Khalifah Turki Uthmaniyyah:
9) Selim I Bin Bayezid II (25 April 1512-21 September 1520) 
[Menerima jabatan kekhalifahan dari Khalifah Al-Mutawakkil III bermula tahun 1517]

Khalifah Selim I

10) Suleiman I Bin Selim I (30 September 1520-7 September 1566)
11) Selim II Bin Suleiman I (29 September 1566-21 Disember 1574)
12) Murad III Bin Selim II (22 Disember 1574-16 Januari 1595)
13) Mehmed III Bin Murad III (27 Januari 1595-21 Disember 1603)
14) Ahmed I Bin Mehmed III (21 Disember 1603-22 November 1617)
15) Mustafa I Bin Mehmed III
      (22 November 1617-26 Februari 1618) (Menaiki takhta kali kedua:20 Mei 1622-10 September 1623)

16) Osman II Bin Ahmed I (26 Februari 1618-19 Mei 1622)
17) Murad IV Bin Ahmed I (10 September 1623-9 Februari 1640)
18) Ibrahim I Bin Ahmed I (9 Februari 1640-8 Ogos 1648)
19) Mehmed IV Bin Ibrahim I (8 Ogos 1648-8 November 1687)
20) Suleiman II Bin Ibrahim I (8 November 1687-22 Jun 1691)
21) Ahmed II Bin Ibrahim I (22 Jun 1691-6 Februari 1695)
22) Mustafa II Bin Mehmed IV (6 Februari 1695-22 Ogos 1703)
23) Ahmed III Bin Mehmed IV (22 Ogos 1703-2 Oktober 1730)
24) Mahmud I Bin Mustafa II (2 Oktober 1730-13 Disember 1754)
25) Osman III Bin Mustafa II (13 Disember 1754-30 Oktober 1757)
26) Mustafa III Bin Ahmed III (30 Oktober 1757-21 Januari 1774)
27) Abdul Hamid I Bin Ahmed III (21 Januari 1774-7 April 1789)
28) Selim III Bin Mustafa III (7 April 1789-29 Mei 1807)
29) Mustafa IV Bin Abdul Hamid I (29 Mei 1807-28 Julai 1808)
30) Mahmud II Bin Abdul Hamid I (28 Julai 1808-1 Julai 1839)
31) Abdul Mecid I Bin Mahmud II (1 Julai 1839-25 Jun 1861)
32) Abdul Aziz I Bin Mahmud II (25 Jun 1861-30 Mei 1876)
33) Murad V Bin Abdul Mecid I (30 Mei 1876-31 Ogos 1876)

34) Abdul Hamid II Bin Abdul Mecid I (31 Ogos 1875-27 April 1909)
[Diturunkan daripada takhta pada 27 April 1909 dan merupakan pemerintah terakhir memiliki kuasa dan berperanan sebagai Khalifah dan Sultan]
Sultan Abdul Hamid II

35) Mehmed V Bin Abdul Mecid I (27 April 1909-3 Julai 1918)
Mehmed V

36) Mehmed VI Bin Abdul Mecid I (4 Julai 1918-1 November 1922) 
[Kesultanan Turki Uthmaniyyah dihapuskan]
Mehmed VI

37) Abdul Mecid II Bin Abdul Aziz (18 November 1922-3 Mac 1924)
[Sistem Khilafah dihapuskan]
Abdul Mecid II

Pada 3 Mac 1924 bersamaan 28 Rejab 1342H, sistem Daulah Khilafah Islamiah secara rasminya dimansuhkan.

Mustafa Kemal Ataturk

Pengusiran Abdul Mecid II


Dakwaan Dinasti Sebagai Khilafah

KHILAFAH SHARIF HASHIMIAH
Selepas Presiden Mustafa Kemal Ataturk menghapuskan Institusi Khilafah Islamiah, Sharif Hussein Bin Ali Al-Hashimi iaitu Raja Hijaz dan Sharif Makkah mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah Islamiah pada 11 Mac 1924 dan dakwaan ini berakhir pada 3 Oktober 1924 apabila ia menyerahkan pemerintahan kepada puteranya, Ali Bin Hussein Al-Hashimi yang tidak mahu menggunakan gelaran 'khalifah'. Ekoran kekalahan dalam serangan yang dilancarkan Ibnu Saud yang kemudiannya menubuhkan Arab Saudi, beliau terlepas kawasan Hijaz terutama Kota Makkah dan Madinah. Keturunannya menguasai Jordan.
Sharif Huseein Bin Ali Al-Hashimi

KHILAFAH ALMOHAD
Merangkumi kawasan Afrika Utara dan Iberia.

Khalifah Almohad:
1) Abd Al-Mu'min (1145-1163)
2) Abu Yaqub Yusuf I (1163-1184)
3) Yaqub Al-Mansur (1184-1199)
4) Muhammad An-Nasir (1199-1213)
5) Abu Yaqub Yusuf II (1213-1224)
6) Abd Al-Wahid I (1224)
7) Abdallah Al-Adil (1224-1227)
8) Yahya (1227-1235)
9) Idris I (1227-1232)
10) Abd Al-Wahid II (1232-1242)
11) Ali (1242-1248)
12) Umar (1248-1266)
13) Idris II (1266-1269)

KHILAFAH FATIMIYYAH
Merangkumi wilayah Syiria dan Mesir. Merupakan kekuasaan Syiah Ismailiah. Pemerintahan Fatimiyyah berakhir pada 1171 apabila Salahuddin Al-Ayyubi menawan Mesir dan mendirikan Kesultanan Ayyubiah.

Khalifah Fatimiyyah:
1) Al-Mahdi Billah (909-934)
2) Al-Qa'im Bi-Amrillah (934-946)
3) Al-Mansur Billah (946-953)
4) Al-Muizz Lideenillah (935-975) [Menguasai Mesir]
5) Al-Aziz Billah (975-996)
6) Al-Hakim Bi-Amrillah (996-1021)
7) Ali Az-Zahir (1021-1036)
8) Al-Muntasir Billah (1036-1094)
9) Al-Musta'li (1094-1101)
10) Al-Amir (1101-1130)
11) Al-Hafiz (1130-1149)
12) Al-Zafir (1149-1154)
13) Al-Faiz (1154-1160)
14) Al-Azid (1160-1171)


Rujukan:
1) List of Caliphs: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_caliphs
2) Kerajaan Bani Umayyah: http://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Bani_Umayyah
3) Kerajaan Bani Abbasiyyah: http://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Bani_Abbasiyyah
4) Senarai Sultan Empayar Uthmaniyyah:
http://ms.wikipedia.org/wiki/Senarai_Sultan_Empayar_Uthmaniyyah


0 comments: