E-mail: KimPutra.94@gmail.com

INDONESIA: Proklamasi Kemerdekaan, Presiden dan Perdana Menteri


Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dibacakan oleh Ir. Soekarno pada Jumaat, 17 Ogos 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56-Jakarta Pusat.

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno


Naskah Proklamasi Klad yang disalin tangan oleh Ir. Soekarno:


Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17 - 8 - '05
Wakil2 bangsa Indonesia.
Naskah Proklamasi Otentik (Yang disalin semula dari naskah asal Proklamasi Klad):

                          
P R O K L A M A S I
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta.


PRESIDEN INDONESIA1)
 

Nama: Dr. (HC) Ir. Soekarno (Sukarno)
Gelaran: Bung Karno
Hayat: 6 Jun 1901-21 Jun 1970
Pemerintahan: (18 Ogos 1945-19 Disember 1948) (13 Julai 1949-27 Disember 1949) (15 Ogos 1950-22 Februari 1967) 
Tempoh: 21 tahun
[http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno]

2) 

Nama: Jenderal Besar Tentera Nasional Indonesia Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto (Suharto)
Gelaran: Pak HartoHayat: 8 Jun 1921-27 Januari 2008
Pemerintahan: 22 Februari 1967-21 Mei 1998
Tempoh: 31 tahun

[http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto]

3)

Nama: Profesor Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie
Gelaran: B.J Habibie
Kelahiran: 25 Jun 1936
Pemerintahan: 21 Mei 1998-20 Oktober 1999
Tempoh: Setahun
[http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie]

4)

Nama: Kiai Haji Abdurrahman Wahid 
Gelaran: Gus Dur
Hayat: 7 September 1940-30 Disember 2009
Pemerintahan: 20 Oktober 1999-23 Julai 2001
Tempoh: 2 tahun
[http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid]

5)

Nama: Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri
Gelaran: Mbak Mega
Kelahiran: 23 Januari 1947
Pemerintaha: 23 Julai 2001-20 Oktober 2004
Tempoh: 3 tahun

[http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri]

6)

Nama: Jenderal Tentera Nasional Indonesia (Purnawirawan) Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono 
Gelar: SBY
Kelahiran: 9 September 1949
Pemerintahan: 20 Oktober 2004

[http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono]

PERDANA MENTERI INDONESIA 
(1945-1959)

1)

Nama: Sultan Syahrir (Soetan Sjahrir)
Hayat: 5 Mac 1909-9 April 1966

Pemerintahan: 14 November 1945-3 Julai 1947

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Syahrir]

2)

Nama: Amir Sjarifoeddin Hararap (Amir Syarifuddin Hararap)Hayat: 27 April 1947-19 Disember 1948

Pemerintahan: 3 Julai 1947-29 januari 1948

[http://id.wikipedia.org/wiki/Amir_Sjarifuddin]
3)

Nama: Dr. Drs. H. Muhammad Hatta (Bung Hatta)
Hayat: 12 Ogos 1902-14 Mac 1980
Pemerintahan: 29 Januari 1948-5 September 1949

[http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta]
* Dalam jawatan Perdana Menteri ketika pentadbiran dipimpin Pemangku Perdana Menteri Soesanto Triprodjo (20 Disember 1949-16 Januari 1950) dan Perdana Menteri Abdoel Halim 
4)

Nama: Abdoel Halim
Hayat: 27 Disember 1911-4 Julai 1987
Pemerintahan: 16 Januari 1950-5 September 1950

[http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Halim]
5)

Nama: Mohammad Natsir
Hayat: 17 Julai 1908-6 Februari 1993
Pemerintahan: 5 September 1950-26 April 1951

[http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Natsir]
6)

Nama: Soekiman Wirjosandjojo (Sukiman Wiryosanjoyo)
Hayat: 1898-1974
Pemerintahan: 26 April 1951-3 April 1952

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sukiman_Wirjosandjojo]
7)

Nama: Wilopo
Hayat: 21 Oktober 1909-20 Januari 1981
Pemerintahan: 3 April 1952-30 Julai 1953

[http://id.wikipedia.org/wiki/Wilopo]
8)

Nama: Ali Sastroamidjojo (Ali Sastroamijoyo)
Hayat: 21 Mei 1903-13 Mac 1976
Pemerintahan: 30 Julai 1953-12 Ogos 1955 dan 24 Mac 1956-9 April 1957

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Sastroamidjojo]


9)


Nama: Boehanoeddin Harahap (Burhanuddin Harahap)
Hayat: 27 Disember 1917-14 Jun 1987
Pemerintahan: 12 Ogos 1955-24 Mac 1956

[http://id.wikipedia.org/wiki/Burhanuddin_Harahap]

10)

Nama: Ir. H. R. Djoeanda Kartawidjaja (Juanda Kartawijaya)
Hayat: 14 Januari 1911-7 November 1963
Pemerintahan: 9 April 1957- 9 Julai 1959

[http://id.wikipedia.org/wiki/Djuanda_Kartawidjaja]

Jawatan Perdana Menteri Indonesia dimansuhkan pada 9 Julai 1959.


Rujukan:
1) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia:
http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia

2) Daftar Presiden Indonesia: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia

3) Daftar Perdana Menteri Indonesia:http://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Indonesia

0 comments: